O společnosti Mars

V roce 1911 vyrobil ve své kuchyni ve městě Tacoma ve státě Washington Frank C. Mars první cukrovinky Mars a položil tak základy společnosti Mars jako společnosti vyrábějící sladkosti. Ve dvacátých letech 20. Století se do podnikání svého otce zapojil Forrest E. Mars starší a spolu uvedli na trh tyčinku MILKY WAY®. V roce 1932 se Forrest starší přestěhoval do Spojeného království, aby zde naplnil svůj sen o vybudování podniku postaveného na principu „vzájemnosti výhod“ pro všechny zúčastněné osoby – tato vize je stále základem současné společnosti Mars, Incorporated. Více o naší historii se dozvíte kliknutím zde.

Společnost Mars, se sídlem ve městě McLean ve státě Virginie, má čisté tržby přesahující 33 miliard dolarů a šest obchodních segmentů, kterými jsou péče o domácí mazlíčky, čokoláda, výrobky Wrigley, potraviny, nápoje a Symbioscience. Více o našich značkách se dozvíte kliknutím zde.

Více než 75 000 společníků po celém světě využívá každý den principy společnosti Mars v akci tak, aby naše činnost byla opravdovým přínosem pro lidstvo a planetu. Více se dozvíte v našemShrnutí principů v akci .

Pět principů společnosti Mars

Pět principů společnosti Mars, jimiž jsou kvalita, zodpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda, tvoří základ naší podnikové kultury a našeho přístupu k podnikání. Tyto principy nás sjednocují napříč kontinenty, jazyky, kulturami a generacemi.

Našich pět principů tvoří identitu společnosti Mars a spolupracovníci společnosti Mars se jimi řídili po téměř celou historii společnosti. Každý den děláme vše, co můžeme, abychom používali naše principy v akci během naší práce a v našich vztazích se spotřebiteli, zákazníky, obchodními partnery, společenstvími i navzájem mezi sebou.

  • Kvalita
  • Odpovědnost
  • Vzájemnost
  • Efektivita
  • Svoboda

Kvalita

Náš zákazník je naším pánem, kvalita je synonymem naší práce a skvělý poměr kvality za dobrou cenu je naším cílem.

Naše společnost se ve všem, co děláme, zaměřuje na nejvyšší kvalitu. Kvalita je nekompromisní normou naší činnosti a vyvěrá z našeho nadšení a naší hrdosti, že jsme součástí společenství Mars. Kvalitní práce, která je výsledkem osobní snahy, je klíčovým prvkem kvalitní značky a zdrojem našeho dobrého jména co do norem vysoké kvality.

Každého je slyšet … Kdokoli se může dotázat na kvalitu jakékoli objednávky. Základní pravidlo této normy je velmi jednoduché: vžijte se do role zákazníka, a pokud byste nebyli spokojení s tím, co mu poskytujete, nedávejte mu to.

Odpovědnost

Jako jednotlivci od sebe vyžadujeme naprostou odpovědnost; jako společníci podporujeme odpovědnost druhých.

Chceme být jiní než všechny ostatní korporace, v nichž mnoho úrovní řízení eliminuje osobní zodpovědnost. Ve společnosti Mars od všech spolupracovníků očekáváme, že převezmou přímou odpovědnost za výsledky, budou projevovat iniciativu a dobrý úsudek a budou podle potřeby činit vlastní rozhodnutí. Zaměstnáváme lidi s vysokým etickým standardem a vhodnými předpoklady pro svou práci, proto jim můžeme věřit a očekávat od nich jen ty nejlepší výsledky.

Howard Shapiro – Pokud se rozhodneme začít zde podnikat a podnik budovat, cítíme odpovědnost, a museli jsme se proto ujistit, že budou v praxi použity ty nejlepší z nejlepších metodik.

Vzájemnost

Vzájemná výhoda je sdílená výhoda; sdílená výhoda přetrvává.

Věříme, že normou, podle které by se měly posuzovat naše obchodní vztahy, je míra, v níž jsou vytvářeny sdílené výhody.

Tyto výhody mohou mít různou podobu a nemusí být výhradně finanční povahy. A stejně tak platí, že přestože se musíme snažit o konkurenceschopné podmínky, činnost společnosti Mars by nikdy neměla probíhat na úkor, hospodářský či jiný, těch, s nimiž spolupracujeme.

Pomáhejte svým zákazníkům; vaši zákazníci pak pomohou vám. Ti všichni s námi (společností Mars) zůstali během krize a my jsme zůstali s nimi.

Efektivita

Všechny zdroje plně využíváme, ničím neplýtváme a děláme pouze to, v čem jsme nejlepší.

Jak je možné ctít naše zásady, nabízet vynikající kvalitu za dobrou cenu, a přitom dosahovat obchodního úspěchu? Naše síla spočívá v naší efektivitě, v našich schopnostech využívat veškeré naše zdroje – fyzické, finanční i lidské – ve prospěch maximální produktivity. Proto je možné, aby byly výrobky a služby dodávány a poskytovány v nejvyšší kvalitě, za nejnižší možné ceny a s nejnižší možnou spotřebou zdrojů; stejně tak se snažíme, aby byly také všechny naše obchodní činnosti řízeny s využitím nejefektivnějších procesů rozhodování.

Trvalý pokrok z našich činností je pro nás požitkem. Pocit, že jsem pomohl věci rozvinout a zlepšit, poskytuje osobní uspokojení.

Svoboda

Potřebujeme svobodu k utváření naší budoucnosti; potřebujeme zisk, abychom zůstali svobodní.

Společnost Mars je jednou z největších firem na světě, která je stále v soukromém vlastnictví. Soukromé vlastnictví je úmyslnou volbou. Mnoho jiných firem začínalo stejně jako společnost Mars, ale s tím, jak rostly a potřebovaly nové zdroje financování, prodávaly akcie nebo dluhopisy, aby mohly své podnikání financovat. Vyměnily část své svobody za vyšší růst. Věříme, že růstu a prosperity lze dosáhnout i jinak.

Způsob našeho výzkumu je naprosto ojedinělý; nazýváme jej „starostlivou vědou.“ Při výzkumu je svoboda absolutně nezbytným požadavkem, protože v něm existuje mnoho neznámých faktorů.

Kliknutím zde přehrajete krátké video o příběhu společnosti Mars.

mars.com:czech:cs:about mars:landing