Vlastník stránek

Společnost Mars Czech s.r.o., se sídlem Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 284 44 914, je ode dne svého vzniku, tj. od 13.8.2008, začleněna jako řízená osoba do koncernu Mars, ve kterém je řídící osobou Mars, Incorporated, se sídlem 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101, USA.

Řídící osoba ovládá společnost Mars Czech s.r.o nepřímo prostřednictvím jejích společníků tj. společností Mars Nederland B.V. a Mars Nederland Holdings IV B.V.

Mezi další členy koncernu s celosvětovou působností patří veškeré společnosti divizí Mars, Wrigley a Royal Canin, které jsou rovněž přímo nebo nepřímo ovládány společností Mars, Incorporated.

Chcete-li získat více informací, kontaktujte nás.

mars.com:czech:cs:site owner:landing