O spoločnosti Mars

V roku 1911 Frank C. Mars vyrobil prvé tyčinky Mars vo svojej kuchyni v Tacome vo Washingtone a položil tak základy spoločnosti Mars ako spoločnosti vyrábajúcej cukrovinky. V roku 1920 sa Forrest E. Mars, Sr. pripojil k svojmu otcovi a spolu stvorili tyčinku MILKY WAY®. V roku 1932 sa Forrest, Sr. presťahoval do Veľkej Británie. Jeho snom bolo vytvoriť spoločnosť založenú na „vzájomnosti výhod“ pre všetky zúčastnené strany – táto vízia je základným princípom spoločnosti Mars, Incorporated aj dnes. Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii našej spoločnosti, kliknite sem.

Spoločnosť Mars, sídliaca v McLeane vo Virgínii, má čisté tržby viac než 33 miliárd USD a pôsobí v šiestich obchodných segmentoch zahŕňajúcich starostlivosť o domácich miláčikov, čokoládu, žuvačky Wrigley, potraviny, nápoje a Symbioscience. Ďalšie informácie o našich značkách nájdete tu.

Viac ako 75 000 spolupracovníkov po celom svete uplatňuje v každodennej praxi princípy spoločnosti Mars s cieľom zmeniť ľudstvo a svet prostredníctvom svojich činov. Zistite viac v našomzhrnutí uplatňovania princípov.

Päť princípov spoločnosti Mars

Päť princípov spoločnosti Mars: kvalita, zodpovednosť, vzájomnosť, efektivita a sloboda sú základom našej kultúry a nášho prístupu k podnikaniu. Spájajú nás naprieč krajinami, jazykmi, kultúrami a generáciami.

Našich päť princípov tvorí podstatu spoločnosti Mars a sprevádza jej spolupracovníkov takmer celými dejinami našej spoločnosti. Každý deň sa snažíme uplatňovať naše princípy v čo najväčšej miere prostredníctvom našej práce a vzťahov s našimi spotrebiteľmi, klientmi, obchodnými partnermi, komunitami a medzi sebou navzájom.

  • Kvalita
  • Zodpovednosť
  • Vzájomnosť
  • Efektivita
  • Sloboda

Kvalita

Spotrebiteľ je naším pánom, kvalita je našou prácou a našim cieľom je kvalita za dobrú cenu.

Naša spoločnosť je zameraná na najvyššiu kvalitu pri všetkých činnostiach, ktoré vykonávame. Kvalita je nekompromisným štandardom našich činov a vychádza z našej vášne a hrdosti, že sme súčasťou komunity spoločnosti Mars. Kvalitná práca, ktorá je výsledkom našich osobných úsilí, je základnou ingredienciou kvalitných značiek a zdrojom našej dobrej povesti.

Každý má svoj hlas... ktokoľvek môže spochybniť kvalitu. Štandardné riešenie je veľmi jednoduché: predstavte si samých seba v pozícii spotrebiteľa a ak by ste neboli spokojní s tým, čo sa im chystáte dať, nedávajte im to.

Zodpovednosť

Ako jednotlivci vyžadujeme od seba úplnú zodpovednosť, ako spolupracovníci podporujeme pocit zodpovednosti druhých.

Chceme byť iní než firmy, v ktorých zložité úrovne riadenia rozdrobujú osobnú zodpovednosť. V spoločnosti Mars očakávame od všetkých spolupracovníkov, že prevezmú priamu zodpovednosť za výsledky, budú prejavovať iniciatívu a dobrý úsudok a budú schopní prinášať vlastné rozhodnutia podľa potreby. Zamestnávame ľudí s vysokým etickým štandardom a vhodnými predpokladmi pre svoju prácu, preto im môžeme veriť a očakávať od nich len tie najlepšie výsledky.

Howard Shapiro – Cítili sme že, ak máme začať podnikať tu a ďalej sa rozvíjať, musíme zabezpečiť, že sa budú uplatňovať len tie najlepšie postupy.

Vzájomnosť

Vzájomná výhoda je zdieľaná výhoda. Zdieľaná výhoda pretrváva.

Veríme, že štandardom, podľa ktorého by sa mali hodnotiť naše obchodné vzťahy, je úroveň zdieľaných výhod.

Tieto výhody môžu mať rad rôznych podôb a nemusia byť len čisto finančnej povahy. I keď sa musíme snažiť, aby sme dosiahli čo najlepšie podmienky, veríme, že aktivity spoločnosti Mars nesmú byť ekonomicky či iným spôsobom na úkor tých, s ktorými spolupracujeme.

Pomôž svojmu zákazníkovi, tvoj zákazník ti pomôže tiež. Oni pri nás (spoločnosť Mars) zotrvali v čase krízy a my sme pri nich zotrvali tiež.

Efektivita

Všetky zdroje naplno využívame, ničím neplytváme a robíme iba to, v čom sme najlepší.

Ako je možné ctiť si naše zásady, ponúkať vynikajúcu kvalitu za dobrú cenu a pritom sa podeliť o obchodný úspech? Naša sila tkvie v našej efektivite, v našich schopnostiach využívať všetky naše zdroje – fyzické, finančné a ľudské – v prospech maximálnej produktivity. Iba tak je možné, aby boli produkty a služby dodávané a poskytované v najvyššej kvalite, za najnižšie možné ceny a s najnižšou možnou spotrebou zdrojov. Podobne sa snažíme, aby boli aj všetky naše pracovné operácie riadené s využitím najefektívnejších procesov rozhodovania.

Byť aktívnym a robiť trvalé zlepšenia je potešením. Vedomie, že som pomohol, aby veci fungovali lepšie, je osobným uspokojením.

Sloboda

Potrebujeme slobodu na utváranie našej budúcnosti, potrebujeme zisk, aby sme zostali slobodní.

Spoločnosť Mars je jedna z najväčších firiem na svete, ktorá je stále rodinným podnikom. Rodinné vlastníctvo je našou úmyselnou voľbou. Mnoho firiem začínalo rovnako ako spoločnosť Mars, ale ako rástli a potrebovali nové zdroje financovania, predávali akcie alebo dlhopisy, aby mohli svoje podnikanie financovať. Tieto spoločnosti vymenili časť svojej slobody za vyšší rast. Veríme, že rast a prosperita sa môžu dosiahnuť aj iným spôsobom.

Spôsob, akým vykonávame náš výskum, je absolútne jedinečný. Hovoríme mu „starostlivá veda“. Keďže je v oblasti vedy toľko nepoznaného, sloboda je v nej úplnou nevyhnutnosťou.

Kliknutím sem spustíte krátke video o príbehu spoločnosti Mars.

mars.com:czech:sk:about mars:landing