Vlastník lokality

Spoločnosť Mars Czech s.r.o., so sídlom Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, IČ: 284 44 914, je odo dňa svojho vzniku, tj. od 13.8.2008, začlenená ako riadená osoba do koncernu Mars, v ktorom je riadiacou osobou Mars, Incorporated, so sídlom 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101, USA.

Riadiaca osoba ovláda spoločnosť Mars Czech s.r.o. nepriamo prostredníctvom jej spoločníkov Mars Nederland B.V. a Mars Nederland Holdings IV B.V.

Medzi ďalších členov koncernu s celosvetovou pôsobnosťou patria všetky spoločnosti divízií Mars, Wrigley a Royal Canin, ktoré sú rovnako priamo alebo nepriamo ovládané spoločnosťou Mars, Incorporated.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás.

mars.com:czech:sk:site owner:landing